Gromka Skrbnik avtentikacija
Geslo za Skrbnik:

Pomembno: Od tega trenutka dalje morate v brskalniku imeti omogočene piškotke, drugače skrbniška dejanja ne bodo veljavna.

Piškotki za seje se v skrbniškem vmesniku Mailmana uporabljajo zato, da ni potrebna ponovna avtentikacija za vsako skrbniško dejanje. Ta piškotek poteče samodejno, ko zaprete brskalnik ali ko se odjavite z gumbom Odjava pod Druge skrbniške dejavnosti (kar boste videli, ko se prijavite).


Gromka seznam upravlja jasna.babic at gmail.com
Skrbniški vmesnik za Gromka (zahteva avtorizacijo)
Pregled vseh poštnih seznamov na lists.aufbix.org

Delivered by Mailman
version 2.1.16
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered