Programski-kolegij Skrbnik avtentikacija
Geslo za Skrbnik:

Pomembno: Od tega trenutka dalje morate v brskalniku imeti omogočene piškotke, drugače skrbniška dejanja ne bodo veljavna.

Piškotki za seje se v skrbniškem vmesniku Mailmana uporabljajo zato, da ni potrebna ponovna avtentikacija za vsako skrbniško dejanje. Ta piškotek poteče samodejno, ko zaprete brskalnik ali ko se odjavite z gumbom Odjava pod Druge skrbniške dejavnosti (kar boste videli, ko se prijavite).


Programski-kolegij seznam upravlja ciko90 at hotmail.com
Skrbniški vmesnik za Programski-kolegij (zahteva avtorizacijo)
Pregled vseh poštnih seznamov na lists.aufbix.org

Delivered by Mailman
version 2.1.16
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered